Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Uitvaarten in de Corona-tijd

Uitvaarten in de Corona-tijd

 

Ook in deze tijd zijn kerkelijke uitvaartdiensten (zij het in aangepaste vorm) mogelijk.

Binnen de kaders van de gestelde RIVM-maatregelen kunnen nabestaanden kiezen voor:

 

 -          Een kerkelijke uitvaartdienst, weliswaar zonder eucharistieviering daar communie-uitreiking onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is, waarbij maximaal 30 personen aanwezig zijn. Aansluitend aan deze dienst vindt dan de beaarding of crematie plaats.

-          Een uitvaartdienst, voorgegaan door de pastoor, in het crematorium onder de door het crematorium gestelde voorwaarden.

-          Na de kerkelijke uitvaartdienst kan de crematie of de beaarding op het kerkhof plaatsvinden. Bij de beaarding is dan alleen het eigen gezin van de overledene aanwezig. De overige bezoekers nemen in de kerk afscheid van de overledene.

-          Indien de nabestaanden geen uitvaartdienst wensen in deze coronatijd, bestaat de mogelijkheid te kiezen voor uitsluitend een beaarding nu en een herdenkingsdienst op een later tijdstip, wanneer de situatie dat weer toelaat. Bij deze beaarding wordt dan – binnen de richtlijnen van het RIVM – een kort afscheidsritueel verzorgd. De herdenkingsdienst vindt, zoals reeds gezegd, op een later tijdstip plaats. Het staat eenieder uiteraard ook vrij om te kiezen voor een beaarding zonder herdenkingsdienst. 

De uitvaartondernemers kunnen dit alles in detail met u bespreken.

 

Wij hopen u onder de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en wensen u allen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

 

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882