Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

 

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Eerste Communie en Vormsel in 2020

De inschrijfavonden voor Eerste Communie en Vormsel in 2020

 

zijn op dinsdag 5 november 2019 en donderdag 7 november, telkens van 19:00 tot 20:00 uur, op de pastorie aan de Kerkstraat 27 te Budel.

 

De Eerste Communie betreft kinderen die dit schooljaar in groep 4 en groep 5 zitten en die woonachtig zijn in Budel, Gastel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

Het Vormsel betreft kinderen die dit schooljaar in groep 8 zitten en die wonen in de Gemeente Cranendonck.

 

Graag bij inschrijving uw trouwboekje danwel het doopbewijs van uw kind meebrengen.

De kosten voor het Eerste Communie-project, danwel het Vormsel-project bedragen € 50,00.

Graag dit bedrag contant betalen bij inschrijven.

 

Nadere informatie zal tevens via de basisscholen gecommuniceerd worden.

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882