Home Historie Kerk Het interieur

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Het interieur

Het hoofdportaal heeft een binnenoppervlakte van 6x6 meter. Midden in het gewelf is het klokkegat, waardoor de klokken in de toren zijn gehesen. Het binnenoppervlak van de kerk is circa 1280 m². Er zijn 850 zitplaatsen. De hoogte van het middenschip is circa 19 meter. Er is totaal circa 375 m² aan glas-in-loodramen. Glas in lood
De bloemvormige bovenramen (tracering) variëren van drievoet tot achtvoet. Vele ramen zijn zogenaamde grisaille ramen. Alle ramen zijn van atelier F. Nicolas en Zn. te Roermond, circa 1912.

Ramen
Atelier F. Nicolas en Zn., Roermond, 1912

van links naar rechts:

Doop + doortocht door de Rode Zee;
biecht + Aäron en een boeteling in het Joodse kamp;
vormsel + Petrus deelt in Samaria de Heilige Geest mee;
eucharistie + Paaslam;
ziekenzalving + barmhartige Samaritaan;
priesterschap + Petrus en sleuteloverdracht;
huwelijk + bruiloft in Kana;

Ramenlinks Ramenmidden Ramenrechts

Nieuwe hoofdaltaar
Gerealiseerd eind 1966. Voor dit doel richtte dr. J.J. Visschers (overleden 1979) een fonds op, dat blijkens de papieren bijna 5000 gulden opbracht. De totale kosten van de materialen en arbeid bedroegen bijna 20000 gulden.
Het altaar uit rose aurora marmer en de vloer en de trappen uit  altakwartsiet zijn geleverd door Aug. Latiers, Belfeld bij Venlo, 1966.

 

0376zicht op Hoofdaltaar vanaf oksaal Triomfkruis

Oksaal en orgel

Oksaal
Spiegel_organist 0385kleine pijpen
Het uitzicht van de organist
(via twee spiegels);   
kleine orgelpijpjes
relais_voor_orgelpijpen relais_detail
Via relais' wordt de luchttoevoer naar de orgelpijpen geregeld.
Het pijpwerk stamt deels van het oude orgel van 1905.
orgel: electrisch-pneumatisch kegelladensysteem.
orgelbouwer Verschueren, Heijthuijsen, 1939.

Pilaren
Twee kleine en veertien grote pilaren in zwart marmer geven de kerk een veel opener indruk dan met bakstenen pilaren mogelijk zou zijn geweest. Vier bakstenen pilaren dragen het gewelf boven de viering. Let op de gebeeldhouwde kapittelen boven alle pilaren en een verdieping hoger boven alle colonettes.

Pilaren_bid_voor_ons Pilaren_sta_ons_bij

Doopkapel
Let op het siersmeedwerk. De voorstelling op het raam stelt Clovis voor, koning der Franken, die in 496 werd gedoopt door de Heilige Remigius, bisschop. Deze doop betekende het begin van de kerstening van onze landen. Het doop vont in zwart marmer is achtkantig.
De symboliek hiervan is: je laten dopen is een nieuw begin maken. Want acht is het getal van het nieuwe begin, zoals de achtste dag de eerste dag van de nieuwe week is. Het deksel is van geel koper, neogotisch van stijl en stamt uit het begin van de vorige eeuw.

Doopkapel Doopkapel_links Doopkapen_detail

Beelden
Wandarm De linker zijbeuk telt vooral vrouwelijke heiligenbeelden. Hieruit valt af te leiden dat de linkerhelft van de kerk voor vrouwen en meisjes was voorbehouden. De scheiding van mannen en vrouwen was tijdens een lange periode in de vorige eeuw in onze kerk gebruikelijk bij uitvaarten.

Wandarmen in geel koper onder de beelden in S-voluut, sommige met wingerdblad. Neogotisch circa 1921.

Heilige_Lucia

Heilige_Barbara

Missiekruis
Heilige Lucia met dolk in de keel
Siciliaanse, stierf in 304 de marteldood.
Haar ogen werden uitgestoken
(haar naam betekent "licht").
Ze stierf door dolkstoten in
de hals.
Feestdag 13 december.
Gepolychromeerd hout,
Antwerpen, 1835.
Heilige Barbara met zwaard
en toren
.
Italiaanse, stierf in 306 de marteldood.
Om haar geloof opgesloten in
de kelder van een toren en
met het zwaard onthoofd. Patrones van onder
meer de mijnwerkers.
Feestdag 4 december.
Gepolychromeerd hout,
Antwerpen, 1835.
Missiekruis
26 mei 1912

 

Heilige_Gertrudis

Heilige_Margaretha

Heilige_Jozef_met-kind
Heilige Gertrudis met abdisstaf
en bijbel
Geleerde Duitse Abdis,
gestorven in 1334.
Feestdag 15 november.
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.
Heilige Margaretha Maria Alacoque
met plaquette van het Heilig Hart.
Franse kloosterlinge die de
Heilig-Hartdevotie tot leven bracht.
Gestorven in 1690.
Feestdag 17 oktober.
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.
Heilige Jozef met kind

Heilige Moeder Anna

Heilige_Anna

Heilige_Franciscus

Heilige Moeder Anna met kind
en bijbelse boekrol.

gips
Heilige Anna met kind
en bijbelboek
Feestdag 26 juli
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.
Heilige Franciscus van
Assisi met kruis

Italiaan, overleed in 1226,
de laatste twee jaren van zijn
leven met Christus' kruiswonden.
Feestdag 4 oktober.
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.

Beelden
aan de vroegere mannenkant

Heilige_Gerardus

Heilige_Johannes_de_doper

Heilige_Theresia
Heilige Gerardus Majella met kruis
Italiaan, redemptorist met grote liefde
voor lijden en kruis.
Stierf 20 jaar oud in 1755.
Feestdag 16 oktober.
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.
Heilige Johannes de Doper
met schaal
Werd in Jezus'tijd onthoofd
en zijn hoofd werd op een schaal
de feestzaal binnengedragen.
Feestdag 24 juni.
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.
Heilige Theresia van Lisieux
met kruis en rozen
Franse carmelites, in 1894
op 21-jarige leeftijd overleden.
Feestdag 30 oktober.
Hout, 1928.

Heilige_Antonius

Heilige_Aloysius

Heilige_Paulus
Heilige Antonius van Padua
met Jezuskind
Portugees, franciscaan en groot
predikant.
Overleed 36 jaar oud in 1231.
Feestdag 13 juni.
Hout, atelier Cuypers, Roermond, circa 1912.
Heilige Aloysius met kruis en lelies
Italiaan, jezuïet
, stierf 23 jaar jong
in 1591. Feestdag 21 juni.
Hout, 1928.
Heilige Paulus met zwaard
en bijbel
Stierf in het jaar 67 door
onthoofding in Rome.
Schrijver van brieven.
Niet alles wat de traditie hem
toeschrijft is ook van hem.
Hout, 1923

Heilige_Josef_en_kind

Heilige_Petrus

Heilige Jozef met kind
Feestdag 19 maart.
Hout, 1923
Heilige Petrus met sleutels en bijbel
Stierf aan het kruis omstreeks het jaar
67 in Rome. Wordt beschouwd als
eerste bisschop van Rome en daarom
als eerste paus.
Hout, 1923.
Dat hij en Paulus deze ingang flankeren
is niet toevallig. Ze worden samen
ook wel de zuilen van de kerk genoemd.
Hun beider feestdag is 29 juni.

 Josefaltaar
Jozefaltaar
het beeld van Jozef met schild waarop de kerk van Budel.
links: het huwelijk van Maria en Jozef.
rechts: het sterfbed van Jozef (patroon van de goede dood)
Zandsteen, atelier Franssen en van Rooij, voorheen Custers, Eindhoven, 1939.

Mariakapel
Over de oorsprong en betekenis van de mandorla verwijzen we naar de beschrijving van het timpaan (wimberg) boven de hoofdingang.

Mariabeeld Mardola_in_Mariakapel
Mariabeeld op voetstuk. Hout. De mandorla in de Mariakapel beantwoordt aardig aan de beschrijving
van Ezechiël 1,13.

Antoniusaltaar 

Antoniusaltaar Antonius_glas_in_lood
Antonius van Padua
Zandsteen, Thijssen, Roermond, 1906
Antonius van Padua met monstrans en knielende ezel.
Atelier F. Nicolas en Zn. Roermond, 1912

 Communiebank
Communibank

voorstelling: Jezus tussen bisschop, koning, schrijver, zieke enz... naar Matheüs 11,18: "Komt allen tot mij, die belast en beladen zijt en ik zal u verkwikken."
Verder het Hert aan de bron en de Pelikaan die de jongen zijn bloed te drinken geeft.
Zandsteen, atelier Custers, Eindhoven, 1916.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2