Home Historie Kerk Waarom zo'n kerk

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Waarom zo'n kerk?

De oprichting van de Zinkfabriek in 1892 doet het inwonertal toenemen. Heel Budel is dan nog één parochie. Geen mens vermoedt dat Schoot in 1908 een eigen kerk zal hebben en in 1917 een zelfstandige parochie zal worden. Geen mens vermoedt dat het rectoraat met fabriekskapel zal uitgroeien tot een zelfstandige parochie. Geen mens vermoedt dat Budel-Dorp eens een tweede parochie rijk zal zijn.
(De Goede Herder 1965 - 2005)

 

tekening_kerk_en_molen

1902-1904
In deze eerste fase bouwt men de grote toren, doopkapel en Maria-/Antomiuskapel, het middenschip en de zijbeuken tot waar de kruisbeuken (transepten) beginnen. De oude kerk blijft gewoon in gebruik.
Kosten van de eerste bouwfase: 60.000 gulden. Op 5 april 1904 overlijdt pastoor Th. van Bergen.

Pastoor van Baars
Op 16 april 1904 wordt F. van Baars pastoor in een parochie met een half afgebouwde nieuwe kerk liggend in het verlengde van de oude kerk. Men plaatst het altaar onder het portaal, dat van de oude toren is overgebleven, en men neemt op 21 juni 1904 de halve nieuwe kerk in gebruik.
Maar hoe moet dat met de verdere bouw van de kruisbeuken, priesterkoor, verwarmingskelder, sacristie en catechismuskamer? Geldmiddelen zijn er niet. Men schat 120.000 gulden nodig te hebben.

1910-1912
Pastoor van Baars overweegt een goedkoper plan. Mgr van de Ven uit Den Bosch, keurt dit niet goed. Dan doet de pastoor een beroep op de vrijgevigheid van de Bulanders en Gastelnaren in een twintig-jarenplan. En Budel zet zijn beste financiële beentje voor. De architect is nog steeds C. Fransen. Maar de aannemer is een nieuwe: W. Smeets uit Schijndel. Eerst wordt de oude kerk geruimd. En in minder dan twee jaar wordt het karwei geklaard.
In 1912 neemt men de hele nieuwe kerk in gebruik. In 1915 wordt de kerk plechtig geconsacreerd door Mgr. Diepen, dan nog coadjutor van Mgr. van de Ven.

Budel en Gastel zijn trots op hun kerk.

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie en Vormsel 2020
communie-1031 kopie communie-1241 kopie
communie-2281 kopie Vormselmis 2020-4322