Home Historie Kerk Het exterieur

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Het exterieur

De kerk verkeert in prima conditie sedert de restauratie van 1986 - 1988. De stijl is neogotiek of ogiefstijl. De totale lengte van de kerk is 67 meter. Op z'n breedst in de kruisbeuken meet de kerk 33,5 meter. Het haantje kijkt vanaf 73 meter hoogte op ons vergankelijke mensengedoe neer. Het angelustorentje piekt 44 meter de hoogte in en bevat een klokje dat nu nog geluid wordt tijdens de consecratie in de eucharistievieringen. Het dak, dat een nokhoogte heeft van 26,5 meter, wordt gesierd door 35 dakkapellen. Bovendien nog 8 dak kapellen op de torenspits.

hoofdingang ingang_Mariakapel

Hoofdingang Kerk foto 15 aug. 2006

Ingang Mariakapel rechts van de hoofdingang

Verdere dakversieringen: twintig loden fleurons. Bovendien als gevelversieringen: tien natuurstenen kruisbloemen en acht natuurpinakels.
De toren bestaat uit vier geledingen en een spits die geflankeerd wordt door vier torenwachters, in de volksmond "kerkmeesters" genoemd.

achterkant_kerk_201999 luchtfoto_kerk kerktoren_vooraanzicht
Luchtfoto genomen op 1 juli 1995


De wijzerplaten, die bij avond verlicht zijn, heeft de gemeente geschonken na het tot stand komen van het militaire kamp in Budel circa 1957. De toren telt vier balustrades in natuursteen. Ook de twee kruisbeukgevels hebben elk een natuurstenen balustrade. De grote toren wordt geflankeerd door een traptorentje, dat toegang verschaft tot het oksaal, tot de toren en tot de gewelven. Ook het priesterkoor wordt geflankeerd door twee traptorentjes.

De aandachtige toeschouwer zal het opvallen dat de kerk veel natuursteen bevat.

De wimberg of het timpaan boven de hoofdingang.

wimberg

Ez. 1,10:
"De gezichten van de vier levende wezens leken op de mens, een leeuw, een stier, een arend".

Ez. 1,13: "Tussen de levende wezens was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen de levende wezens op en neer flitsen; het vuur laaide op en er schoren bliksemstralen uit" .
(zie de ovale amandelvorm of mandorla)

Ez. 1,26: "En daarop, op wat dus een troon leek te zijn, was een mensengestalte zichtbaar".
(zie de tronende Christus)

De afgebeelde voorstelling gaat terug op het visioen van Ezechiël. Het christendom heeft deze tekst later toegepast op Christus en de vier evangelisten.
De mens symboliseert Matheüs, wiens evangelie begint met de menswording van Christus.
De leeuw symboliseert (als woestijndier) Marcus, die aanvangt met Johannes de Doper in de woestijn.
De stier symboliseert (als offerdier) Lucas, die aanvangt met het offer van Zacharias in de tempel.
De arend symboliseert Johannes, wiens evangelie meteen een hoge vlucht neemt.
Christus troont als rechter tegen de achtergrond van de mandorla, die in de iconografie (heiligenafbeeldingen) alleen is toegestaan voor Christus en Maria.

Alvorens de kerk binnen te gaan, bemerk het siersmeedwerk op alle buiten deuren. Bemerk ook dat alle ramen gelaagd voorzetglas hebben, dat perfect aansluit op het lijnenspel van de ramen. Het is even als de glas-in-loodramen bevestigd met materiaal in messing om roestvorming te voorkomen

De Klokken
0348klokken Gegoten door Petit en Fritsen te Aarle - Rixtel:

1946, Fides (geloof)
Toon: Cis. Gewicht 597 kg met een klepel van 24 kg. Deze klok is een gift van dokter J. Visschers

1950, Spes (hoop)
Toon: Fis. Gewicht 885 kg, met een klepel van 39 kg.

1950, Charitas (liefde)
Toon: Dis. Gewicht 1332 kg. met een klepel van 56 kg.

Inwijding van de klokken gebeurde op 22 maart 1950 door mgr. Panis, missionaris van het Heilig Hart, missiebisschop en broer van de toenmalige pastoor.

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2